Avirulensgen

Avirulensgen - Hypotese som går ut på at avirulensgener i patogene sopp, bakterier eller virus lager et produkt som gjenkjennes av tilsvarende resistensgener i planten. Planten igangsetter derved sitt forsvar mot patogenet. Noen resistensgener i planten er så effektive at planten ikke angripes i det hele tatt. Er patogenet virulent, dvs. sykdomsfremkallende, mangler den avirulensgen. Sykdomsfremkallende patogener har virulensgener (angrepsgener).

Avirulensgener (avr) koder for spesifikke elicitorer som forsvarssystemet i plantene kjenner igjen, og som gir aktivering av plantens resistensgener. Gen for gen hypotesen.

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 19. mai 2015 07:28