Avogadros tall

Avogadros tall - Avogadros konstant. Antall partikler (atomer eller molekyler) i ett mol stoff (gram-molekylvekten). Konstanten angis ofte med bokstaven NA og er  lik  NA=6.02214076·1023 mol-1.

For eksempel er det NA atomer i 12 g av karbonisotopen 12C, eller NA atomer i 1 g hydrogen (H). Navn etter Amedeo Avogadro (1776-1856), også kjent for Avogadros lov som sier at like volumer av alle gasser ved samme trykk og temperatur inneholder samme antall molekyler.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 17. aug. 2019 11:46