Ångstrøm

Ångstrøm (A.J. Ångstrøm, svensk fysiker 1814-1874) - Gammel måleenhet. 1 Ångstrøm (Å) = 0.1 nanometer (nm) = 10-10 meter (m) = 100 pikometer (pm)

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 25. mai 2021 11:16