Bathyalsone

Bathyalsone (gr. bathys - dyp) - Dybdesone av kontinentalsokkelen mindre enn 4.000 m

Publisert 4. feb. 2011 10:10