Beer-Lamberts lov

Beer-Lamberts lov - Angir sammenhengen mellom absorbanse og konsentrasjon til en løsning og lengden av lysveien gjennom løsningen.

hvor A er absorbansen (optisk tetthet med dimensjonsløs verdi), l er lengden av lysveien og c er konsentrasjon. Angis l i cm og c i mol per liter kalles e den molare ekstinksjonskoeffisienten (absorbsjonskoeffisienten). Ved en bølgelengde av lyset vil lysabsorbsjonen være proporsjonal med konsentrasjonen (Beer´s lov) og proporsjonal med lengden av lysveien (Lambert´s lov). Io er mengden lys som kommer inn i løsningen og I er mengden lys som kommer ut av løsningen. Endring i lysmengde dI/I som funksjon av konsentrasjon og lysveien blir:

Beers lov

Utregning Beers lov

Enheten for molar ekstinksjonskoeffisient blir liter mol-1 cm-1

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:10 - Sist endret 5. sep. 2019 16:29