Bimolekylært sjikt

Bimolekylært sjikt - To molekyler tykt lag.

Publisert 4. feb. 2011 10:10