Bioassay

Bioassay - Kvantitativ bestemmelse av en aktiv biologisk forbindelse som finnes naturlig i meget lave konsentrasjoner ved å måle virkningen på en levende organisme eller del av en organisme under standardiserte betingelser. Man bruker f.eks. en spesifikk respons og fysiologisk effekt av et  plantehormon eller dyrehormon på en henholdsvis plante- eller dyredel som mål på virkning av et tilført stoff i lave konsentrasjoner. 

Hormoner er svært virkningsfulle i meget lave konsentrasjoner, og det kan være vanskelig å isolerte nok stoff til å karakterisere stoffet kjemisk. Med bruk av et bioassay kan man starte en renseprosedyre (traksjonert ekstraksjon, kromatografering) og oppkonsentrering av det biologisk aktive molekylet.

Eksempler på bioassay for planterhormoner er:

Auxin og strekning av havrekoleoptiler. Gibberellin og strekningsvekst av dvergsorter av erter. Brassinosteroider og strekning av epikotylen hos mungbønner. Cytokinin og økt vekst av frøbladene hos reddik. 

Hos dyr et bioassay med ekstrakt fra pankreas (bukspyttkjertel) injisert i forsøksdyr. Pankreas inneholder den "antidiabetiske faktoren" insulin, l. insula - øy, jfr. de Langerhanske øyer i pankreas). Siden insulin er et protein, og pankreas også inneholder proteaser (trypsin) som bryter ned protein, var det betydelig vanskeligheter i ekstraksjonsprosedyren. Imidlertid,  Frederick Grant Banting (1891-1941)  og John James Richard Macleod (1876-1935) fikk nobelprisen i fysiologi og medisin 1923 "for oppdagelsen av insulin".

Historien forteller at den amerikanske endokrinologen Andrew V Schally som fikk nobelprisen i fysiologi eller medisin 1977 ("for oppdagelsen av peptidhormonproduksjon i hjernen" i brukte 20 tonn hypothalamus fra 20 millioner sauer for å isolere tyrotropinfrigivende hormon (TRH). Fra 160000 hypothalami kunne Schally isolere 800 mikrogram gonadotropinfrigivende hormon (LH-RH, GnRH). Roger Guillemin som Schally delte prisen med i tillegg til Rosalyn Yalow, brukte hypothalami fra en million griser for å kunne isolere TRH. Rosalyn Yalow utviklet radioimmunoassay (RIA) som gjorde det mulig å bestemme meget små mengder av et bioaktivt molekyl.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:10 - Sist endret 19. juli 2020 15:50