Biometri

Biometri - Vitenskapen som omhandler bruk av statistiske og matematiske metoder anvendt på biologiske systemer. Statistisk undersøkelse og studium av likheter og forskjeller mellom grupper av arter.

Publisert 4. feb. 2011 10:11 - Sist endret 4. feb. 2011 10:11