Biotype

Biotype - Naturlig forekommende gruppe av individer som har samme genetiske sammensetning. Kan også angi en fysiologisk rase. Også brukt om sopp som bare infekterer en art ellre slekt med planter (forma specialis).  

Biotype kan også bli brukt som betegnelse på en populasjon av en art med leddyr (artropoder) som bare lever på eller anvender en spesiell genotype av en planteart. Eller biotype som beskrivelse av en spesiell stamme av en art bakterier, patogene eller ikke-patogene.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:11 - Sist endret 2. aug. 2021 16:25