B-kromosomer

B-kromosomer - Ekstra kromosomer i tillegg til de vanlige A-kromosomer som inngår i diploide og polyploide kromosompar. B-kromosomene finnes ikke i par, rekombinerer ikke med A-kromosomer i meiosen og trengs ikke for normal vekst og utvikling. Har irregulær ikke-Mendelsk nedarving.

I tillegg til den vanlige karyotypen kan noen dyr, sopp og planter inneholde ekstra B-kromosomer. B-kromosomene er ikke livsnødvendige, og kan mangle hos de fleste av individene i en populasjon, men hos noen kan de finnes i antall 1 , 2 og 3 B-kromosomer. 

Man antar at de ekstra B-kromosomene representerer en form for genetisk polymorfi. B-kromosomene inneholder bare heterokromatin og er vanligvis ikke-kodende. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:11 - Sist endret 7. des. 2019 11:20