Bladluke

Bladluke - Bladgap. Brudd i sylinderen av ledningsvev i stengel der et bladspor går ut mot et blad.

Publisert 4. feb. 2011 10:11