Bladslire

Bladslire  (l. ochrea- kremmerhus). Den nedre del av et blad som omslutter stengelen. Rør- eller skjedeformet utvidelse av blad, akselblad, øreblad eller bladstilk omkring stengelen

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:11 - Sist endret 25. nov. 2019 08:37