Blotting

Blotting - Etter elektroforese en teknikk for å påvise nærvær av spesifikke makromolekyler som protein, mRNA og DNA i en blanding. Stoffene i prøven som skal undersøkes atskilles først på en agarosegel eller polyakrylamidgel ved elektroforese. De atskilte stoffene overføres (blottes) til nitrocellulosepapir og blir der bundet i samme mønster som på den originale elektroforesegel. Man kan bruke radioaktivt merkede forbindelser eller fluorescens-merkede stoffer som spesifikt kan binde seg til stoffene man ønsker å finne. Mønsteret av molekyler kan deretter visualiseres på film eller et annet fotografisk medium.

 

I Northern blotting finnes mRNA stykker med et komplementært DNA.

I Southern blotting finnes DNA restriksjonsfragmenter med komplementære nukleotidsekvenser.

I Western blotting finnes proteiner med hjelp av spesifikke antistoffer.

Publisert 4. feb. 2011 10:11