Boltzmann konstant

Boltzmann konstant - Gasskonstanten dividert på Avogadros tall. R/A = 1.381×10-23 J K-1.

Publisert 4. feb. 2011 10:11