Botanikk

Botanikk (gr. botane - en plante) - Vitenskapen som omhandler studiet av plantene.

Publisert 4. feb. 2011 10:12