Cerenkov stråling

Blåfarget Çerenkov stråling i lettvannsreaktorer og fra betastråling med høy energi i vann.    

Çerenkov-stråling er den blå fargen man kan observere i en kjernereaktor som bruker vann som moderator. Høyenergi beta-stråling er energirike elektroner som sendes ut ved desintegrasjon av de ustabile atomene, og disse kan bevege seg rasker enn lys i vann. De raske elektronene er omgitt av et elektrisk felt, og siden de beveger seg rasker enn lys i vann lager de en sjokkbølge, det elektriske feltet blir hengende etter elektronet. I i vakuum er det ikke noe som kan bevege seg raskere enn lys, men det er annerledes i vann. Çerenkov-stråling kan benyttes til å måle energirik beta-stråling fra fosforisotopen 32P ved å ha prøven i vann og sette den i en scintillasjonsteller og foreta scintillasjonstelling.

Eksempler på Çernkovtelling og andel av betaspekteret som har energi >0.5MeV.

Isotop

Emax, MeV

% av betaspektrum med energi >0.5 MeV

Telleeffektivitet, %

22Na

1.39

60

30

32P

1.71

80

40

36Cl

0.71

30

10

42K

3.5

90

80

Tilbake til hovedside

 

Publisert 1. mars 2019 13:56 - Sist endret 5. sep. 2019 15:38