Chasmogami

Chasmogami (gr. chasma - åpning; gamos - ekteskap; åpent eksteskap) - Befruktning etter at blomsten er åpnet. Chasmogame blomster er åpne blomster med blottlagte pollenblad og fruktblad, og har et velutviklet skiltapparat med kronblad som lokker til seg pollinatorer som bidrar til krysspollinering. Motsatt av kleistogami ("lukket ekteskap")med lukkete blomster som gir selvpollinering

Fioler og gaukesyre er eksempler på arter som har både chasmogame og kleistogame blomster.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 14. mars 2019 12:06