Chrysophyta

Chrysophyta - Algedivisjon. Samling av encellete og kolonialger, ca. 1200 arter som har kloroplaster med klorofyll c. Omfatter bl.a. gullalger / gulbrunalger (Chrysophyceae), synurider (Synurophyceae),  gulgrønnalger (Xanthophyceae),  Tribophyceae, Eustigmatophyceae, Raphidophyceae, diatoméer (Bacillariophyceae) og svepeflagellater (Prymnesiophycae). Gyldne olivengrønne med klorofyll a og c, karotenoider og xanthofyll. Opplagsnæring som laminarin (polymer av beta-1,3-glukose). En eller to heterokonte flageller. Cellevegg av pektin med kiselmateriale. Vanligst i ferskvann.

Kan finnes i store mengder under våroppblomstring. Hvilestadium i form av stomatocyster med vegg innsatt med kisel. Noen er miksotrofe og spiser bakterier og små alger. 
 
Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 9. feb. 2022 14:58