Cis-trans

Cis-trans isomeri - Hvis karbonatomene i en karbon-karbon dobbeltbinding (R1R2C=CR3R4) er festet til forskjellige kjemiske grupper kan disse finnes som cis-trans stereoisomere cis- konfigurasjon har grupper på samme side, trans- konfigurasjon på motsatt side.

Dette er greit hvis det bare er disubstiterte alkener. Hvis det derimot er tre eller flere substituenter til karbonatomene er et mer generelt system E,Z-systemet. Hvis høyprioritetsgruppene er på samme side av dobbeltbindingen kalles alkenet Z (ty. zusammen - sammen) og på motsatt side E (ty. entgegen - motsatt).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:12 - Sist endret 21. okt. 2020 14:46