Cryptomonader

Cryptomonader (gr. kryptos - skjult; monas - primitiv organismeenhet) - Encellete algeflagellater i avdelingen Cryptophyta. Kryptofytter. Finnes i både saltvann og ferskvann. Har klorofyll a og c og fykobiliproteiner i thylakoidmembraner. Fykobiliproteinene er ikke i fykobilisomer som hos blågrønnbakteriene og rødalgene. Det finnes enten bare fykocyanin eller bare fykoerythrin, aldri allofykocyanin. Det finnes også ikke-fotosyntetiserende former. Cellen er dekket av en periplast (gr. peri - omkring; plastos - forme, danne) med proteinplater i kontakt med cellemembranen.

I periplasten er det ejektosomer (l. ejaculatus - kaste ut; gr. soma - kropp) som tjener som forsvar mot andre organismer. Mangler vanligvis øyeflekk. Det er to flageller i fremre del Opplagsnæringen er stivelse. Cryptomonadene har en kloroplastendoplasmatisk retikulum som en tredje membran rundt kloroplastene som også omgir en nukleomorf (l. nucleus - kjerne; gr. morphe - form) med dobbel membran som omgir DNA. Indikerer sekundær endosymbiose med en rødalge. Cryptomonadene kan også være endosymbionter i invertebrater (l. in - ikke; vertebra - leddet, ryggrad), protozooer og dinoflagellater.
Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 23. mai 2019 11:29