Dagnøytral plante

Dagnøytral plante - En plante som ikke er avhengig av en spesiell daglengde (nattlengde) for å blomstre.

Publisert 4. feb. 2011 10:14