Dendrologi

Dendrologi (gr. dendron - tre; logos - læren om) - Trelære.

Publisert 4. feb. 2011 10:14