Detritus

Detritus - Ikke-levende rester av planter og dyr som svever i form av partikler i vann og som avsettes som gytje. Detritus spises av detritusspisere. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:14 - Sist endret 5. jan. 2020 12:36