Diakinese

Diakinese - Stadium i meiose hvor nukleol og kjernemembran oppløses.

Publisert 4. feb. 2011 10:14