Diffusjonspotensial

Diffusjonspotensial som utvikles som resultat av diffusjon av ioner over membraner. Donnan-potensial er et membranpotensial som skyldes ulik fordeling av ioner på to sider av en membran hvis den ene siden inneholder ioner eller ladninger som ikke kan diffundere over membranen (Gibbs-Donnan likevekt).

Diffusjonspotensial gir en spenningsforskjell over en cellemembran som skyldes forskjellig permeabilitet og diffusjon av oppløste stoffer med motsatt ladning, for eksempel kalium (K+) og klorid (Cl-).  Sammen med elektrogene pumper, for eksempel H+ ATPase hos planter bidrar diffusjonspotensialet til det totale membranpotensialet målt i volt.

Gibbs-Donnanlikevekt

Elektrisk potensial som skyldes ulik fordeling av faste permanente ladninger på utsiden og innsiden av membranen fra stoffer som ikke kan passere membranen, f.eks. ulik fordeling av proteiner, eller kolloider og gelmateriale festet til membranen. Disse faste ladningene gir en gradient i elektrisk ladning kalt Donnan-potensial, oppkalt etter Frederick G Donnan (1870-1956) og Josiash Willard Gibbs (1839-1903).

Litteratur

Wikipedia

Tilbake til hovedside

 

Publisert 4. feb. 2011 10:14 - Sist endret 27. feb. 2020 18:30