Digitoksin

Digitoksin er et giftig hjerteglykosid som man finner i revebjelle (Digitalis purpurea). Aglykonet uten sukker kalles digitoksigenin. Digitoksin hemmer Na+-K+ ATPase i membranene, og gir økt sammentrekning i hjertemuskelen. Digoksin er et tilsvarende hjerteglykosid isolert fra Digitalis lanata. Som legemiddel er det flere skadelig bieffekter.

Digitoksin

Revebjelle

Revebjelle (Digitalis purpurea).

Revebjelle

Revebjelle (Digitalis purpurea).

Tilbake til hovedside

Publisert 15. apr. 2015 08:33 - Sist endret 3. jan. 2020 12:59