Digitoksin

Digitoksin er et giftig hjerteglykosid som man finner i revebjelle (Digitalis purpurea). Aglykonet uten sukker kalles digitoksigenin. Digitoksin hemmer Na+-K+ ATPase i membranene, og gir økt sammentrekning i hjertemuskelen. Digoksin er et tilsvarende hjerteglykosid isolert fra Digitalis lanata. Som legemiddel er det flere skadelig bieffekter.

Digitoksin

Revebjelle

Revebjelle (Digitalis purpurea).

Revebjelle

Revebjelle (Digitalis purpurea).

Publisert 15. apr. 2015 08:33 - Sist endret 18. juni 2015 13:50