Dikarboksylat-hydroksybutyratsyklus

Dikarboksylat-hydroksybutyratsyklus anvendes CO2-fikseringen  hos anerobe hypertermofile arkebakterier hvor succinat er et av mellomproduktene. Funnet ved  hydrotermiske undervannskilder  hos arter innen Thermoproteales og Desulfurococcales, for eksempel Ignicoccus hospitalis.

To molekyler CO2 blir bundet til acetyl-CoA og omdannet til succinyl-CoA , videre til acetaoacetyl-CoA, deretter kløyvet til to molekyler acetyl-CoA, hvorav den ene kan inngå i syklusen på nytt og den andre i blir brukt i oppbygging av bakterien. 

Acetyl-CoA blir reduktivt karboksylert til pyruvat

Acetyl-CoA → pyruvat  → fosfoenolpyruvat → oksaloacetat  → fumarat → succinat → succinyl-CoA → succinat semialdehyd → 4-hydroksybutyrat → krotonyl-CoA →  3-hydroksybutyryl –CoA → acetoacetyl-Co A → 2 molekyler acetyl-CoA.

Tilbake til hovedside

Publisert 5. apr. 2021 15:23 - Sist endret 5. apr. 2021 15:23