Dismutering

Dismutering - To like substrater i en reaksjon som får forskjellig skjebne, en disproporsjonering. Dismutering er en reaksjon som lager like mengder oksidert og redusert form av et molekyl, for eksempel dismutering av radikalet superoksidanionet (O2-) som dismuterer til like mengder hydrogenperoksid (H2O2) og oksygen (O2). Dismutering kan skje ikke-enzymatisk, men dismutaser øker reaksjonshastigheten.

For eksempel  enzymet superoksid dismutase (SOD) som dismuterer superoksidradikalet (O2-·) til hydrogenperoksid (H2O2) og oksygen (O2). Hydrogenperoksid blir videre omsatt av enzymene askorbat peroksidase eller katalase. Det finnes forskjellige typer superoksid dismutase CuZn-SOD , Mn- SOD og Fe-SOD (bakterier)..

2O2- + 2H+ → H2O2 + O2

Hans Adolf Krebs oppdaget at bakterier kan gi anaerob dimutering via fermentering, hvor pyrudruesyre (pyruvat) kan dismutere til melkesyre og eddiksyre:

2 pyruvat + H2O → eddiksyre + melkesyre + CO2

Nitrogendioksid (NO2) med oksidasjonstrinn +4 kan dimutere til den terke og oksiderende syren salpetersyre (HNO3) og den svake syren salptersyrling (HNO2, pKa=3.4)  med oksidasjonstrinn henholdsvis +5 og +3.

2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2

Ditionitt (S2O42-) kan dismutere til tiosulfat (S2O32-) og bisulfitt HSO3-)

2S2O42- + H2O →S2O32- + HSO3-

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 25. apr. 2021 17:08