Dismutering

Dismutering - To like substrater i en reaksjon som får forskjellig skjebne. F. eks. enzymet superoksid dismutase (SOD) som dismuterer superoksidradikalet (O2-·) til hydrogenperoksid (H2O2) og oksygen (O2). Hydrogenperoksid blir videre omsatt av enzymene askorbat peroksidase eller katalase. Det finnes forskjellige typer superoksid dismutase CuZn-SOD , Mn- SOD og Fe-SOD (bakterier).

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 20. okt. 2014 07:35