Distal

Distal (l. distalis, distare - lenger vekk fra akse, atskilt fra) - Betegnelse på det som er lengst vekk fra feste eller dannelsessted. Plassert vekk fra, gjerne i forhold til et referansepunkt. Det motsatte av proksimal.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 16. mai 2021 12:11