Disulfidbinding

Disulfidbinding - (-S-S). Kovalent binding mellom to molekyler med svovelaminosyre cystein (-SH) i et protein dannet i en oksidasjon mellom to sulfhydrylgrupper.

SH-gruppen i cystein blir påvirket av redoksprosesser. Metionin er den andre svovelaminosyren i proteiner og peptider.

Beskytte –SH- gruppen på cystein i proteiner og peptider. Disulfidbroer kan bli dannet ved kovalent binding mellom to cystein tiosidekjeder.  Oksytocin er et peptidhormon som inneholder disulfidbindinger . Det samme gjelder peptidhormonet insulin med en intrakjede sulfidbinding og to interkjede sulfidbindinger. I ekstraksjon eller syntese av peptider eller proteiner er det mekanismer som beskytter mot oksidasjoner.

Ditiothreitol blir brukt til å beskytte –SH- grupper mot oksidasjoner ved ekstraksjon av proteiner eller peptider.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 1. apr. 2022 13:26