Dobbel befruktning

Dobbel befruktning - Fusjon av egg og sperm, karakterisk for blomsterplantene (angiospermene), som gir en diploid zyote, samtidig med fusjon av den andre hannlige gameten med en, to eller flere av polkjerner i sentralcellen gir en endosperm som er henholdsvis, diploid, triploid (vanligst) eller polyploid. Prosessen skjer i embryosekken i de dekkefrøete blomsterplanter.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 3. mai 2022 11:43