Dobbel befruktning

Dobbel befruktning - Fusjon av egg og sperm, karakterisk for blomsterplantene (angiospermene), som gir en diploid zyote, samtidig med fusjon av den andre hannlige gameten med en eller flere av polkjerne gir en endosperm som er triploid eller polyploid. Prosessen skjer i embryosekken i blomsterplanter.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 17. jan. 2022 12:55