Doblingstid

Doblingstid - Tiden det tar før en cellepopulasjon dobles i antall celler.

Publisert 4. feb. 2011 10:15