Dole effekt

Dole Effekt (navn etter den amerikanske kjemikeren Malcolm Dole (1903-1990) er et forhold mellom den tunge oksygenisotopen 18O og den lettere isotopen 16O uttrykt som delta 18O (δ18O), måleenhet promille ‰, målt i atmosfæren og havvann

Det viser seg at atmosfæren inneholder mer 18O enn havvann, og skyldes cellerespirasjon i planter og dyr hvor 16O blir lettere brukt grunnet raskere diffusjon. I sjøvann er  δ18O 23.5‰. I fotosyntesen produseres oksygen med samme isotopforhold som i vann.

Tilbake til hovedside

Publisert 25. apr. 2021 16:36 - Sist endret 25. apr. 2021 16:36