Dunkjevle

Dunkjevle i slekten Typha hører med til dunkjevlefamilien (Typhaceae) er flerårige sumpplanter Bred dunkjevle (Typha latifolia L.) og smal dunkjevle (Typha angustifolia).

Tverrsnitt blad typha

Bilde 1. Tverrsnitt av blad fra dunkjevle (Typha sp) fra den ene sidekanten. Bladet har ledningsstrenger og gjennomluftingsvev (aerenkym) med atskilte luftkammere.

Tverrsnitt blad Typha

Bilde 2. Tverrsnitt av blad fra dunkjevle (Typha sp) fra den andre sidekanten. Bladet har ledningsstrenger og gjennomluftingsvev (aerenkym).

Tverrsnitt blad Typha

Bilde 3. Tverrsnitt av blad fra dunkjevle (Typha sp). Bladet har ledningsstrenger og gjennomluftingsvev (aerenkym).

Tverrsnitt blad Typha

Bilde 4. Tverrsnitt av blad fra dunkjevle (Typha sp). Bladet har ledningsstrenger og gjennomluftingsvev (aerenkym). Bildet viser også stjerneparenkym (rødfarget) som er en type aerenkym.

Stjerneparenkym Typha

Bilde 5. Stjerneparenkym fra verrsnitt av blad dunkjevle (Typha sp).

Ledningsvev Typha

Bilde 6. Tverrsnitt av blad fra dunkjevle (Typha sp).

Bred dunkjevle

Bilde 7. Brei dunkjevle (Typha latifolia L.) er en sumpplante, her visnet om høsten. Den nedre brede delen av kjevlen har hatt hunnblomster som gir frø, den øvre tynne delen har hatt hannblomster. 

 

Publisert 18. mai 2016 10:37 - Sist endret 13. juli 2017 15:53