EC50

EC50- Effektiv konsentrasjon. Den konsentrasjonen av et stoff som gir en spesifikk effekt under testbetingelser etter en bestemt tid i 50 % av organismene som testes.

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 4. feb. 2011 10:15