Ekstrakromosomalt

Ekstrakromosomalt (l. extra - utenfor) - Ligger utenfor kromosomene. Ekstranukleært DNA. Mitokondrier og kloroplaster inneholder eget dobbelttrådet sirkulært DNA.

Publisert 4. feb. 2011 10:16