Ektoterm

Ektoterm (gr. ektos – utside; thermos - varm) er organismer som ikke kan regulere kroppstemperaturen, har for liten indre varmeproduksjon og er derfor avhengig av det ytre miljø for å motta energi i form av solvarme eller fra andre ytre varmekilder Fisk, krypdyr, amfibier og invertebrater (virvelløse dyr) er eksempler på ektoterme, kaldblodige, vekselvarme eller poikiloterme (gr. poikilos; therme - varme) dyr hvor kroppstemperaturen varierer med de ytre omgivelsene. 

Eksempler på ektoterme dyr er firfisle, hoggorm, buorm, slettsnok, stålorm, sommerfugler og møll.

Forskjellig fra endoterme dyr (varmblodige dyr, homoioterme dyr) som har konstant indre kroppstemperatur uavhengig av temperaturen i omgivenslene, e.g. fugl og pattedyr som produserer metabolsk varme.

Tilbake til hovedside

Publisert 26. apr. 2021 09:21 - Sist endret 26. apr. 2021 09:28