Elektrisk ledningsevne

Elektrisk konduktans (spesifikk konduktans) er et mål på et stoffs eller materialets  evne til å lede elektrisk strøm. Ledningsevnen (konduktans) er den inverse av elektrisk motstand (resistansen). Den elektrisk ledningsevnen til vann gir informasjon om innholdet av elektrolytter i vannet (saltholdigheten). Den elektrisk ledningsevnen i metaller skyldes evne til å forflytte elektroner.

Målenheten for elektrisk konduktans eller ledningsevne er siemens (S) (Werner von Siemens). Måleenheten for resitanse er ohm (Ω).

1S= Ω-1= 1A/V

Ledningsevnemåler

Ledningsevnemåler med elektrode. Som alle instrumenter må det kalibreres mot kjente standarder før bruk.

Tilbake til hovedside

Publisert 7. sep. 2019 13:41 - Sist endret 11. sep. 2019 10:00