Elektrolytt

Elektrolytt - En substans som dissosierer til ioner i en løsning med vann. En løsning som inneholder ioner.

Publisert 4. feb. 2011 10:16