Endemisk

Endemisk (gr. endemos - opphold på et sted, opprinnelig ; demos - folk, fransk endémique om sykdom lokalisert til et bestemt område) , endemisme. Arter som bare befinner seg på et spesielt sted og geografisk område, og derved har en begrenset utbredelse. Motsatt av kosmopolitisk (gr. kosmos - verden; polites - borger, innbygger) utbredelse.

En eller flere organismer som bare finnes på et unikt og begrenset geografisk område på Jorden. Habitatet for endeme arter er begrenset av en barriære med hav, fjell eller lignende. Eksempler lokaliteter  med endemisme er øyer som ligger langt fra fastlandet som Galápagos-øyene og Hawaii, høylandet i Etiopia, Kapplandet i Sør-Afrika eller isolerte store ferskvannsjøer som Baikalsjøen, eller sjøer i Riftdalen i Afrika.  På slike steder kan ikke individene krysse seg med individer som beveger seg over større områder, og evolusjonen tar en retning hvor individene tilpasser seg leveområdet med resultat at det over tid blir dannet nye arter. Noen kan være i refugier etter istider. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 26. apr. 2021 10:00