Endemisk

Endemisk (gr. endemos - opphold på et sted) - Planter som bare befinner seg på et spesielt sted, og derved har en begrenset utbredelse. Motsatt av kosmopolitisk (gr. kosmos - verden; polites - borger, innbygger) utbredelse.

En eller flere organismer som bare finnes på et unikt og begrenset geografisk område på Jorden. Habitatet for endeme arter er begrenset av en barriære med hav, fjell eller lignende. Eksempler lokaliteter  med endemisme er øyer som ligger langt fra fastlandet som Galápagos-øyene og Hawaii, høylandet i Etiopia, eller ioslerte store ferskvannsjøer som Baikalsjøen. På slike steder kan ikke individene krysse seg med individer som beveger seg over større områder, og evolusjonen tar en retning hvor individene tilpasser seg leveområdet med resultat at det over tid blir dannet nye arter.

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 24. mars 2015 08:21