Endergonisk

Endergonisk (gr. endon - med; ergon - arbeid, virksomhet) - Beskriver en kjemisk reaksjon som trenger energi. Energi må tilføres fra en ekstern kilde før reaksjon kan skje. Motsatt av eksergonisk.

Eksergondisk koblet sammen med endergonisk

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 20. jan. 2021 12:45