Endergonisk

Endergonisk (gr. endon - med; ergon - arbeid, virksomhet) - Beskriver en kjemisk reaksjon som trenger energi. Energi må tilføres fra en ekstern kilde før reaksjon kan skje. Motsatt av eksergonisk.

Publisert 4. feb. 2011 10:17