Enfrøbladet

Enfrøbladet - Monokotyledon. Monokot. Gruppe av angiospermer hvor frøet bare har ett frøblad (kotyledon). Enfrøbladete har ofte blomsterdeler i antall av 3, og parallellnervede blad.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 17. nov. 2020 11:16