Epikormisk skudd

Epikormisk skudd - Hvilende knopper på stammer og greiner som utvikles først når hovedskuddet dør eller skades.

Publisert 4. feb. 2011 10:17