Erikoide blad

Erikoide blad - Smale blad med innrullet bladrand og med spalteåpninger inne i et hulrom. Luft kommer inn i en smal spalte på undersiden av bladet og inn i hulrommet og kan derfra gå inn gjennom spalteåpningene. Finnes hos arter i lyngfamilien (Ericaceae) f.eks. krekling. Tørketilpasning.

Tverrsnitt blad krekling

Bilde 1. Tverrsnitt blad fra krekling (Empetrum sp.) tilpasset tørke (xerofytt, sklerofytt).

Tverrsnitt blad krekling

Bilde 2. Tverrsnitt blad fra krekling (Empetrum sp.). Detalj. Utenfra og innover kutikula, epidermis, palisadeparenkym, svampparenkym, og epidermis med kjertelhår, og med spalteåpninger som vender inn mot hulrommet. Spalten fra hulrommet mot den omgivende luften er dekket av hår for å redusere transpirasjonen. Rundt ledningsstrengene ligger det en skjede med parenkymceller med stivelseskorn.

Tverrsnitt blad krekling

Bilde 3. Tverrsnitt blad fra krekling (Empetrum sp.). Detalj.

Tverrsnitt blad krekling

Bilde 4. Tverrsnitt blad fra krekling (Empetrum sp.). Detalj.

Krekling

Bilde 5. Vanlig krekling (Empetrum nigrum L. ssp. nigrum).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:18 - Sist endret 25. sep. 2020 17:26