Estuar

Estuar (l . aestus – tidevann) eller estuarium er et brakkvannsområdet og eget økosystem med stor biodiversitet i en overgangssone mellom land og hav ved utløp av elver. Et estuar inneholder brakkvann med lavere saltholdighet enn i de frie vannmassene utenfor og er lokalisert i en vik, bukt eller lagune påvirket av ferskvann fra elveutløpet.  Vannet i et estuar kan variere mye i temperatur og saltholdighet avhengig av ferskvannstilførsel, tidevann og bølger (estuarin sirkulasjon).

Elvevann som renner gjennom landbruksområder eller tettsteder inneholder slam med mye nitrogen og fosfor som gir næring til estuaret, men kan også gi eutrofiering. Estuarer er gruntvannsområder har stor primærproduksjon.

Tilbake til hovedside

Publisert 27. aug. 2021 15:08 - Sist endret 27. aug. 2021 15:08