Eter

Eter - Etere er en gruppe organiske forbindelser som inneholder et oksygenatom som er bundet til to karbonatomer (R1-O-R2), en eterbinding et oksygenatom (O) bundet til to alkyl- eller arylgrupper (R1 og R2)

Dietyleter (CH3CH2-O- CH3CH2) brukt til narkose, er eksempel på en symmetrisk eter med samme grupper på hver side av oksygenatomet, dimetyleter, CH3-O-CH3) Andre eksempler dipropyleter, disopropyleter, tetrahydrofuran, dioxan,  brukt til ekstraksjon av upolare forbindelser er eksempler på etere. De har ikke hydrogenbindinger, er upolare, har lavt kokepunkt og er meget brennbare. Etere kan danne peroksider som er eksplosjonsfarlige.

Kronetere

Kroneetere er en type etere sykliske polyetere med flere oksygenatomer i eterbindinger i en kjemisk ringstruktur  som kan kompleksbinde ioner (kationer) som natrium (Na+), kalium (K+) e.g. 8-krone-6 og 18-rone-6. Disse ble syntetisert av Charles J Pedersen,  som sammen med Jean-Marie Lehn & Donald J Cram fikk nobelprisen i kjemi i 1987 for « for syntese og bruk av molekyler med strukturspesifikk interaksjon med høy selektivitet». Lehn syntetiserte kryptander, en type bisykliske kroneetere. Cram syntetiserte vert-gjest-komplekser med svært høy spesifisitet.Superkompleksene kan simulere hva som skjer i spesifikk og selektiv ionetransport over membraner , eller hvordan enzymer spesifikt binder organiske molekyler og ioner.  Molekyler som reagere spesifikt med andre molekyler kan være enzymer som binder seg spesifikt til et substrat, signalmolekyler som bindes til reseptorer, antistoffer som binder seg til antigener i immunsystemet, eller ioner som bindes til ionoforer

Danner grunnlaget for et fagområde av kjemien kalt supramolekylær kjemi.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:18 - Sist endret 23. des. 2020 10:10