Euploid

Euploid (gr. eu - god, ekte; haploos - bare en; eidos - form) - Har kromosomtall som multippel av det haploide kromosomtallet. Diploid, tetraploid etc. Forskjellig fra aneuploid.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:18 - Sist endret 17. aug. 2021 10:51