Euryoter

Euryoter (gr. eurys - vid) - Organismer med bredt toleranseområde. En økologisk nisje er knyttet til toleransebegrepet. Organismene må ha toleranse for mange av omgivelsesfaktorene.

Publisert 4. feb. 2011 10:18 - Sist endret 4. feb. 2011 10:18