Fluorofor

er et kjemisk stoff (fluorokrom) son når det blir eksponert for lys og eksitert så sender det ut eksitasjonsenergien i form av fluorescenslys.  Fluoroforer inneholder vanligvis aromatiske eller sykliske karbonforbindelser med flere konjugerte karbon-karbondobbeltbindinger med pi (π)-elektroner. Fluoroforer absorberer maksimalt lysenergi med spesielle bølgelengder, molekylet blir eksitert og sender ut igjen lyset (emisjon) med noe lenger bølgelengde (15-40 nanometer (nm)) via Stokes skift.

Levetiden for den eksiterte tilstanden av fluoroforen før det faller ned til grunntilstanden skjer i løpet av pikosekunder. Man pleier å angi levetiden inntil mengden eksiterte molekyler har sunket til en e-te del (1/e), dat naturlig tallet e. Eksitasjonsenergien skjer med bølgelengder tilsvarende ultrafiolett stråling eller sollys, mens emisjonsenergien tilsvarer synlig lys eller kortbølget nært infrafrødt lys. Fluoroforer anvendes innen molekylærbiologi og immunofluorescens.

Eksempler på fluoroforer som er små molekyler er fluorescein, cyanin, kinin, auramin, malakittgrønt, koumariner og rhodamin. Grønt fluorescerende protein, gult fluorescerende protein, R-fykoerytrin  er eksempler på fluoroforer som er proteiner. Noen fluoroforer binder seg til nukleinsyrer (akridinoransj, etidiumbromid) og disse kan være mutagene. Fluoroforer kan også anvendes i solcellepaneler og organiske lysemiterende dioder.

Tilbake til hovedside

Publisert 29. apr. 2021 10:11 - Sist endret 29. apr. 2021 17:07