Første ordens reaksjon

Første ordens reaksjon - Beskriver en reaksjon hvor endringen av mengde stoff x over tid t (dx/dt) er proporsjonal med mengden stoff som er tilstede ved en gitt. Konstanten k kalles første ordens hastighetskonstant. Sammenhengen angis i den vanligste differensialligningen brukt i biologisk sammenheng:

Første ordens reaksjon

Hvis det er en prosess som minsker med tiden får ligningen et minustegn som angitt ovenfor som f.eks. ved desintegrering av en radioaktiv isotop eller nedbrytning av et stoff i en organisme.

For å løse ligningen ovenfor må variablene x og t atskilles slik at de står på samme side i ligningen:

Utregning

hvor C er en integrasjonskonstant.

Hvis vi bruker eksponensialfunksjonen på begge sider får vi:

Første ordens reaksjon

Publisert 4. feb. 2011 10:20 - Sist endret 4. feb. 2011 10:20